COVID-19

Protocol Verantwoord Zwemmen

De samenwerkende partijen in de zwembadbranche hebben het Protocol Verantwoord Zwemmen opgesteld dat zij gebruiken bij de heropening van zwembaden. Door het volgen van de aanwijzingen in dit protocol kan ervoor gezorgd worden dat iedereen weer op een veilige en verantwoorde manier kan zwemmen. De hygiëneadviezen van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vormen hiervoor de basis. De gemeenten bepalen of lokale zwembaden open mogen.

Zwembad Op den Heuvel

Om de veiligheid van de werknemers en de kinderen te waarborgen houden wij ons aan het protocol opgesteld door de zwembadbranche in samenspraak met het RIVM.

Vanaf maandag 18 mei beginnen we weer met groepslessen abc. Andere aktiviteiten zullen op basis van richtlijnen stapsgewijs in de nabije toekomst worden gestart. Informatie hierover kunt u via het zwembad verkrijgen.

Bij deze hebben wij een filmpje voor de looproute en instructie voor de zwemles tijdens de komende periode. Met dank aan vader Joop, leerling Hans en commentator kim! Veel kijkplezier!

Hierbij zijn de volgende regels opgesteld:

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 • Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
 • Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;
 • Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen.

Lees hier het volledige protocol

Zwembad Op den Heuvel
Heuvel 5, 5528 NH  Hoogeloon
Tel: 0497 - 681931
GSM: 06 - 22 477 013