Privacyverklaring

Persoonlijke gegevens

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relatie of voor het versturen van door u aangevraagde informatie. Wij sturen u als relatie periodiek een nieuwsbrief met wetenswaardigheden over de software waarmee u werkt. Uw gegevens leggen wij vast in ons klantbeheersysteem om hetgeen hiervoor staat beschreven te kunnen uitvoeren. Om u en uw medewerkers ondersteuning te kunnen geven, leggen wij ook de namen van de medewerkers vast in ons klantbeheersysteem, zodat wij het contact kunnen vastleggen. Wij zullen uw gegevens, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, nooit voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden.

Uw akkoord

Door het inzenden van uw gegevens geeft u ons uw akkoord voor het verwerken van uw gegevens zoals hierboven beschreven staat bij 'doeleinden van de gegevensverwerking'.

Opslag van uw gegevens

Zolang er een overeenkomst met ons bestaat, bewaren wij zorgvuldig uw gegevens in ons klantbeheersysteem. Als een overeenkomst eindigt dan verwijderen wij de persoonsgegevens van medewerkers of klanten na 12 maanden uit ons klantbeheersysteem, tenzij er van rechtswege een bewaarplicht geldt zoals voor contracten.

Inzage en correctie persoonsgegevens

Wij proberen te allen tijde uw gegevens correct te registreren. Door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen onjuistheden in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. U heeft als betrokkene het recht om een verzoek in te dienen om de gegevens welke over u worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren, te laten wissen of te minimaliseren. Een verzoek daartoe kan gericht worden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Conform de AVG zullen wij het verzoek in behandeling nemen.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, echter conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen. Heeft u vragen of een klacht? Wij doen er alles aan om de privacy van betrokkenen te borgen en de persoonsgegevens die wij verzamelen rechtmatig te verwerken en goed te beschermen. Mocht u hier toch vragen over hebben of over onze privacyverklaring in het algemeen, dan kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Identiteit van de verwerker

Zwembad Op den Heuvel
Heuvel 5, 5528 NH  Hoogeloon
Tel: 0497 - 681931
GSM: 06 - 22 477 013