Betalingen

Betaling vindt plaats door middel van maandelijkse automatische incasso of per kas. 

 

Verzuim of stoppen

Bij verzuim van de zwemlessen is men verplicht deze lessen door te betalen. Als door ziekte drie achtereenvolgende lessen in een betalingsperiode worden gemist, dan kunnen deze lessen via het leerling volgsysteem worden ingehaald.
U kunt ten alle tijden stoppen met de zwemlessen, waarbij U echter geen aanspraak kunt maken op teruggave van de reeds betaalde lessen.

 

Disclaimer

Ontwikkeling en onderhoud van deze website geschiedt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Desondanks is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is.

Zwemschool Op den Heuvel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website of in uw e-mail.

Informatie van deze website - in welke vorm dan ook - mag enkel met schriftelijke toestemming vooraf van Zwembad Op den Heuvel worden worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.